PROIECT DE DEZVOLTARE DURABILA

Recunoscand necesitatea unei viziuni pe termen lung si a unei abordari integrate in ceea ce priveste prioritatile de dezvoltare rurala, Primaria Comunei Carpinet a initiat proiectul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Durabila pentru perioada 2010-2015.

Adoptarea unui astfel de model de dezvoltare constituie o provocare pentru Comuna Carpinet si pentru cei care s-au angajat la realizarea acestuia, constienti fiind ca fara asumarea responsabila a acestor obiective nu vom putea oferi sansa generatiilor viitoare de a locui intr-o comuna moderna, pregatita pentru a oferi o alternativa rezidentiala si comunitara la nivel local.

Strategia de dezvoltare durabila a Comunei Carpinet reprezinta un document de politici publice care are rolul de a trasa dezvoltarea pe termen mediu a comunei, stabilind directiile prioritare si planurile de actiune pentru concretizarea investitiilor in infrastructura, servicii sociale, educatie, dezvoltare economica si mediu.

Toate aceste directii si planuri au fost stabilite dupa o atenta analiza a nevoilor, problemelor, punctelor tari si a celor slabe, oportunitatilor si amenintarilor potentiale.

Dupa adoptarea sa de catre Consiliul Local, Strategia va sta la baza proiectelor de investitii pentru dezvoltare si va constitui fundamentul obtinerii de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea comunitatii. Succesul acestui demers depinde in mare masura de participarea larga a reprezentantilor intregii comunitati, a tuturor institutiilor, firmelor, organizatiilor si asociatiilor, precum si a cetatenilor care doresc sa contribuie la dezvoltarea durabila a Comunei Carpinet.