ACTE/FORMULARE - ACTIVITATI ECONOMICE

Relatii publice - comuna Carpinet
  • DOCUMENTE

  • LINK/DESCARCA

  • Codul de conduita al angajatilor Primariei Comunei Carpinet
  • Link/Descarca
  • Cerere privind liberul acces la informatiile de interes public
  • Link/Descarca
  • Lista documentelor de interes public, produse si/sau gestionate, altele decat cele puse la dispozitie din oficiu
  • Link/Descarca
  • Lista documentelor emise si gestionate care se excepteaza de la liberul acces la informatie
  • Link/Descarca