Carpinet

Proiecte

Planificarea nu se incheie odata cu faza de constituire sau de implementare a proiectelor ci este un proces continuu, pentru ca in fiecare zi pot aparea situatii si probleme noi care necesita un nou plan sau modificarea celui existent.

CALUGARI - Surse de apa

Suplimentarea cu noi surse de apa si extinderea alimentarii cu apa potabila in localitatile Calugari si Izbuc; lucrari incepute in anul 2009 si care vor fi finalizate in 2010.

IZBUC - Indiguire Parau Tarina

A fost realizat un zid de sprijin a Paraului Tarina pe o distanta de 230 m.

Proiectul va continua si va fi finalizat in anul 2010.

IZBUC - Igienizare lacuri

Igienizarea lacurilor naturale ce constituie surse de apa pentru adapatul animalelor. Proiectul va continua si in anul 2010.

IZBUC - Drumuri

Lucrari de intretinere si imbunatatire a pajistilor comunale prin amenajarea unor drumuri de acces. Proiectul va continua si in anul 2010.