CONSILIUL LOCAL

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

Consiliul local al comunei CARPINET este autoritatea administratiei publice locale deliberative constituit din 9 consilieri, pe durata unui mandat de 4 ani, potrivit legii.

In activitatea sa Consiliul local este subordonat numai legii, exercitand atributiile conform limitelor de competenta materiala stabilite prin Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si a celor cuprinse in alte legi si cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

Normele de procedura prevazute de prezentul Regulament sunt obligatorii pentru toti participantii la sedintele Consiliului local, oricare este calitatea in care participa la acestea.

Citeste integral regulamentul de organizare si functionarea al consiliului local Carpinet.