Monitorul Oficial - Primaria CARPINET

Hotărârile Autorității Deliberative

Hotărârile Consiliului Local

Sedinte ale CL, ordinea de zi, proiecte de hotarari, hotarari ale CL, procese verbale.

Pentru vizualizarea documentelor folositi gratuit Adobe Reader.

 • DOCUMENTE

 • DATA PUBLICARII

 • REVIZUIT

 • LINK/DESCARCA

 • H.C.L Nr. 38 din 30.04.2024 Privind indexarea cu rata inflației și stabilirea impozitelor și taxelor pentru anul 2025
 • 30.04.2024
 • Secretar General Jr. Gheban Sav
 • Link/Descarca
 • H.C.L Nr. 45 din 11.04.2023 Privind indexarea cu rata inflatiei si stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul 2024
 • 20.04.2023
 • Link/Descarca
 • Proiect de hotarare privind indexarea cu rata inflatiei si stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024
 • 02.03.2023
 • Link/Descarca
 • ANUNȚ privind elaborarea proiectului de hotărâre privind indexarea cu rata inflației, precum și majorarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024
 • 02.03.2023
 • Link/Descarca
 • H.C.L Nr. 115 din 19.12.2022 Privind indexarea in functie de rata de schimb a monedei euro in prima zi lucratoare a lunii octombrie, pentru autovehicule de transport cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone.
 • 28.12.2022
 • Link/Descarca
 • H.C.L Nr. 40 din 19.04.2022 Privind indexarea cu rata inflatei si stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul 2023
 • 20.04.2022
 • Link/Descarca
 • ANUNȚ nr. 869 din 10.03.2021 Referitor la eleborarea proiectului de hotărâre privind indexarea cu rata inflaÈ›iei, precum È™i majorarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022
 • 10.03.2021
 • Link/Descarca
 • HCL nr. 16 din 26.02.2021 aprobarea contului de executie al bugetului local 31.12.2020
 • 01.03.2021
 • Link/Descarca
 • Anunț nr. 3364 din 09.10.2020 Proiect hotărâre impozite și taxe locale pentru anul 2021
 • 19.10.2020
 • Link/Descarca
 • H.C.L Nr. 36 din 31.05.2019 - Organigrama și stat de funcții
 • 31.05.2019
 • Link/Descarca
 • H.C.L Nr. 84 din 16.12.2019 - Taxe și impozite locale pentru anul 2020
 • 16.12.2019
 • Link/Descarca
 • Anunț nr. 3522 din 30.10.2019 Proiect hotărâre impozite și taxe locale pentru anul 2020
 • 30.10.2019
 • Link/Descarca
 • ANUNT- Decizie etapa de incadrare pentru proiectul : Infiintare retea de canalizare menajera si extindere retea de apa in Comuna Carpinet
 • 30.05.2019
 • Link/Descarca
 • INVITATIE DE PARTICIPARE - " Construire Cămin cultural în localitatea Cărpinet, județul Bihor"
 • 10.04.2019
 • Link/Descarca
 • ANUNȚ - PROIECTUL DE BUGET LOCAL AL COMUNEI CĂRPINET
 • 29.03.2019
 • Link/Descarca
 • Invitatia de participare pentru demararea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica ce are ca obiect: "Prestari servicii de reparare si intretinere calculatoare, pentru comuna Carpinet, judetul Bihor"
 • 31.01.2019
 • Link/Descarca
 • Anunt 3462 din 19.11.2018 proiect hotarare impozite si taxe locale 2019
 • 19.11.2018
 • Link/Descarca
 • Invitatia de participare pentru demararea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica " Reparatii drum comunal Carpinet - Cristiorel si pietruire, comuna Carpinet, judetul Bihor.
 • 28.08.2018
 • Link/Descarca
 • Anunt nr. 2967 din 30.10.2017 Impozite si taxe locale Carpinet 2018
 • 01.11.2017
 • Link/Descarca
 • HCL 44/15.05.2017 privind tarifele de prestari servicii efectuate cu utilajele
 • 31.05.2017
 • Link/Descarca
 • HCL 34/15.05.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Primariei Comunei Carpinet
 • 30.05.2017
 • Link/Descarca
 • Codul de conduita al angajatilor Primariei Comunei Carpinet
 • 08.05.2017
 • Link/Descarca
 • HCL 6/30.01.2017 Organigrama si stat de functii
 • 10.05.2017
 • Link/Descarca
 • Anunt de participare nr. 770 - pentru adjudecarea contractului Servicii de promovare in cadrul proiectului Carpinet, Traditia satului romanesc
 • 20/07/2011
 • Primar, Consiliu
 • Link/Descarca
 • Hotarare nr. 16 - Privind aprobarea bugetului local de venituri/cheltuieli pe anul 2011 al comunei Carpinet
 • 23/02/2011
 • Jr. Gheban Sav
 • Link/Descarca