ACTE/FORMULARE - URBANISM


 • DOCUMENTE

 • LINK/DESCARCA

 • Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire / desfiintare
 • Link/Descarca
 • Cerere pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare
 • Link/Descarca
 • Cerere pentru emiterea avizului prealabil de oportunitate
 • Link/Descarca
 • Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism
 • Link/Descarca
 • Cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism
 • Link/Descarca