Date Geografice: FAUNA

Padurile de conifere si de foioase includ elemente faunistice cum sunt: ursul (Ursus arctos), cerbul (Cervus elephus), lupul (Canis lupus), mistretul (Sus scrofa), jderul de padure (Martens martens), iepurele (Lepus europaeus), vulpea (Vulpes vulpes crucigera), rasul (Lynx lynx), pisica salbatica (Felis silvestris), vidra (Lutra lutra), dihorul (Mustela putorius).

Se remarca numarul mare de pasari - turturica (Streptopelia turtur), privighetoarea (Luscinia megarhynchos), mierla neagra (Turdus merula), vrabia (Passer domesticus), randunica (Hirundo rustica), porumbelul salbatic (Columba livia) si elemente ale faunei ihtiologice - pastravul (Salmo trutta fario), cleanul (Leuciscus cephalus), mreana (Barbus barbus).

In silvostepta se intalnesc popandaul (Spermophilus citellus), orbetele (Spalax leucodon), harciogul (Cricetus cricetus), bizamul (Ondrata zibethica) si, in exemplare rare, dropia (Otis tarda).