Date Geografice: RELIEF

In cadrul reliefului se disting urmatoarele unitati: Muntii Bihor, Muntii Codru-Moma, Dealurile Crisene si Depresiunea Beius.

Muntii Bihor reprezinta unitatea cea mai inalta si mai masiva din cadrul Apusenilor. Sunt alcatuiti din sisturi cristaline si calcare mezozoice, ceea ce a impus o mare diversitate morfologica: relief de nivelare policiclica, relief glaciar si crionival. La poalele varfului Cucurbata Mare (1849 m) au fost identificate 2 circuri glaciare incipiente. Culmile acestor munti coboara domol si prelung spre Depresiunea Beiusului.

Muntii Codru-Moma, din 2 grupe muntoase (Muntii Codru in partea de nord si sud-vest si Muntii Moma in partea de sud-est), sunt alcatuiti din sisturi cristaline si intruziuni granitice, calcare, gresii si roci vulcanice. Calcarele au generat un carst dintre cele mai interesante, unde apare intregul complex de forme endocarstice si exocarstice.

De-a lungul muntilor se intind Dealurile Crisene ca o treapta prelunga a Muntilor Apuseni, avand in interiorul Depresiunii Beiusului o dispozitie in amfiteatru, reteaua hidrografica fiind convergenta. Ele sunt rezultatul unui proces de eroziune asupra piemontului de acumulare de la baza Muntilor Apuseni, precum si asupra unui strat de marne, argile, pietrisuri si nisipuri.

Depresiunea Beiusului este un rezultat al afundarii formatiunilor de tip carpatic din partea de vest a Muntilor Apuseni, cu vai largi si putin adanci.